(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Bá (Hà Nội), giám đốc sản xuất công ty ông là người nước ngoài, đã làm việc được gần 10 năm, giấy phép lao động sắp hết hạn. Theo quy định, để cấp lại giấy phép thì phải chứng minh trình độ chuyên môn, tuy nhiên ông giám đốc đã làm mất bằng đại học. Vậy, trường hợp của giám đốc này, công ty ông cần thực hiện những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì giấy phép đã được cấp và đang còn hiệu lực sẽ là giấy tờ chứng minh đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Vì vậy, đề nghị công ty ông thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này (khi văn bản có hiệu lực pháp luật).

Chinhphu.vn


Từ khóa: Giấy phép lao động , lao động nước ngoài