(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Trần Xuân Tài (Quảng Bình) đang thực hiện các gói thầu sửa chữa máy móc, sửa chữa công trình có giá gói thầu dưới 50 triệu đồng bằng nguồn vốn thường xuyên và không thường xuyên (phí nhập xuất, bảo quản hàng hóa theo định mức). Ông Tài hỏi, ông áp dụng quy trình theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Theo đó, hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên và sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên của các cơ quan nêu trên thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg; trường hợp gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy trình nêu tại Khoản 7, Điều 4 của Quyết định đã nêu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: gói thầu , 17/2019/QĐ-TTg