(Chinhphu.vn) - Bệnh viện của ông Nguyễn Việt Hưng (Phú Thọ) vừa tổ chức đấu thầu rộng rãi các mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Sau khi mở thầu thì có một số mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu (có giá trị trên 1 tỷ đồng). Ông Hưng hỏi, có hình thức nào để mua sắm những mặt hàng không có nhà thầu tham gia đó không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 5, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần.

Đối với trường hợp của ông Hưng, nếu gói thầu của bệnh viện ông được chia thành nhiều phần thì việc xử lý đối với các phần không có nhà thầu tham gia được thực hiện theo quy định nêu trên.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu được hình thành từ phần công việc không có nhà thầu tham dự được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: nhà thầu , đấu thầu