(Chinhphu.vn) - Ông Lê Ngọc Phớt hỏi: Trường hợp Sở GTVT giao cho 1 đơn vị hạch toán độc lập thực hiện gói thầu tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng theo hình thức tự thực hiện thì có đúng quy định không? Nếu đúng thì đơn vị này hạch toán đối với phần tài chính thu của gói thầu tự thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Điều kiện áp dụng và quy trình tự thực hiện được quy định tại các Điều 61, 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối với trường hợp của công dân Lê Ngọc Phớt, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức tự thực hiện đối với đơn vị hạch toán độc lập thuộc chủ đầu tư là không đáp ứng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hạch toán , đấu thầu , tài chính , chủ đầu tư