(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Nguyễn Tiến Việt (Bắc Giang) được giao dự toán 150 triệu đồng để thuê tư vấn xây dựng phương án chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch là rừng phòng hộ.

Ông Việt hỏi, trường hợp này đơn vị ông có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và Điều 54, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc dự án đầu tư phát triển là 500 triệu đồng; đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên là 100 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự toán mua sắm thường xuyên và có giá không quá 100 triệu đồng thì được phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: chỉ định thầu rút gọn , mua sắm thường xuyên , dịch vụ tư vấn