(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Lan công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nâng cấp kiên cố hóa kênh Đồng Nê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đề nghị giải đáp thắc mắc về việc lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với gói thầu khảo sát.

Bà Lan phản ánh, theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt” và Khoản 3, Điều 13 Nghị định nêu trên quy định, “Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng…”.

Bà Lan hỏi, vậy trường hợp nhà thầu trúng thầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu này đã có đầy đủ các nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát thì gói thầu này có phải lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã có phương án kỹ thuật khảo sát và có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì chủ đầu tư và các tổ chức không cần phải lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát riêng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khảo sát , gói thầu , dự án xây dựng , chủ đầu tư , nhà thầu