(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Quốc Oai (Kon Tum) hỏi: Gói thầu thuê tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa phục vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên 50 triệu đồng, nhỏ hơn 100 triệu đồng, đến thời điểm tháng 7/2019 có phải đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Nếu không thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của ông Oai, nếu các gói thầu thuê tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa cho các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc đăng tải thông tin trong đấu thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu.

Việc xử lý vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu được thực hiện theo Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hệ thống mạng đấu thầu , mua sắm hàng hóa , tư vấn