(Chinhphu.vn)  - Ông Nguyễn Trung Trực (Cần Thơ) hỏi, gói thầu hỗn hợp (EPC) quy mô nhỏ (dưới 20 tỷ đồng) nhưng có kỹ thuật phức tạp thì có được áp dụng hình thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 29 Luật Đấu thầu quy định phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, gói thầu hỗn hợp (EPC) quy mô nhỏ nhưng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp vẫn được áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: gói thầu , dịch vụ tư vấn , dịch vụ phi tư vấn