(Chinhphu.vn) – Theo quy định, đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Ông Nguyễn Minh Trung (Tuyên Quang) đang lập hồ sơ mời thầu, gói thầu có quy mô nhỏ, hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.

Theo ông tham khảo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Ông Trung hỏi, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn cụ thể tối thiểu là bao nhiêu ngày? Quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Đối với trường hợp của ông Trung, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT nêu trên hay không.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Gói thầu , mời thầu , lựa chọn nhà thầu , thực hiện hợp đồng