(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh việc UBND xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng giữ sổ đỏ của 150 hộ dân suốt 19 năm mà không có lý do, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu các Sở ngành khẩn trương kiểm tra vụ việc.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vĩnh Bảo và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng tại Công văn số 992/UBND-ĐC ngày 4/7/2016 và Thông báo số 263/TB-UBND ngày 6/7/2016, báo cáo UBND thành phố.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kết quả kiểm tra vụ việc nêu trên, dự thảo văn bản của UBND thành phố trước ngày 10/7/2016 để báo cáo Thường trực Thành ủy và Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn