(Chinhphu.vn) - Ông Tuấn Cường (Hà Nội) hỏi: Trường hợp không tiến hành thẩm định danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế thì có bị xử phạt theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP  của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức thẩm định danh sách ngắn.

Theo đó, trường hợp gói thầu chủ đầu tư không tiến hành thẩm định kết quả mời sơ tuyển, kết quả mời quan tâm thì bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, pháp luật về đấu thầu không quy định chủ đầu tư bắt buộc phải thẩm định danh sách ngắn khi áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu hạn chế , chủ đầu tư , nhà thầu