(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trần Quốc Việt (Đồng Nai), hiện ông Việt đang làm công tác đấu thầu, do đó ông thường xuyên phải cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên từ khi Hệ thống thay đổi giao diện (theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 1/3/2018) thì Hệ thống vận hành chậm.

Theo ông Việt, nếu trước đây nhập và đăng tải 1 gói thầu mất thời gian khoảng 15 phút thì hiện nay phải mất trên 1 tiếng có khi cũng chưa thực hiện được.

Để tăng hiệu quả công việc cho các các nhân và tổ chức, ông Việt kiến nghị Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiến hành nâng cấp Hệ thống để các cá nhân hoặc tổ chức làm việc được bình thường.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Theo đó, trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 2018, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiến hành cập nhật, nâng cấp Hệ thống để triển khai theo đúng thời gian có hiệu lực của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc này dẫn tới Hệ thống hoạt động chậm nhưng đến nay Hệ thống đã vận hành ổn định, bảo đảm cho bên mời thầu, nhà thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống.

Chinhphu.vn