(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Minh Thành (Lâm Đồng) có thuê mặt bằng mở quán, nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên quán đóng cửa. Ông Thành hỏi, trường hợp của ông có được hỗ trợ mùa dịch COVID-19 không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quy định:

“Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”.

Như vậy, hộ kinh doanh nếu có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên … theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị ông Đặng Minh Thành liên hệ UBND phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để làm thủ tục hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hộ kinh doanh , dừng hoạt động , 23/2021/QĐ-TTg