(Chinhphu.vn) – Ông Cao Đăng Xược, quê tỉnh Thái Bình, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Xược có 12 năm tham gia quân ngũ, được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có xác nhận chưa hưởng BHYT của tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, khi ông vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và được cấp lại giấy tờ thì lại ghi tên ông là Sược. Ông Xược hỏi, ông có được cấp thẻ BHYT ở TP. Hồ Chí Minh không và cần làm thủ tục gì để thống nhất tên của ông?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; ông Cao Đăng Sược/Xược là quân nhân được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; được ngân sách Nhà nước đóng BHYT.

Vậy, ông cần liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục cấp thẻ BHYT.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm,... phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp cấp lại giấy tờ nhưng ghi tên không thống nhất với Giấy khai sinh thì liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đó để xem xét, giải quyết.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , khám chữa bệnh , người có công , phục viên , xuất ngũ