(Chinhphu.vn) – Bà Đặng Thị Phương (Hải Dương) hỏi: Người lao động sau khi nghỉ sinh con, đến thời hạn đi làm lại bị ốm phải đi bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán bị suy nhược và cấp giấy nghỉ hưởng BHXH. Vậy, trường hợp này giấy nghỉ hưởng BHXH có thể dùng làm căn cứ để hưởng chế độ dưỡng sức tại cơ sở tập trung không?  

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Phương như sau:

Theo Khoản 1, Điều 37 Luật BHXH: Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Điều 116 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe gồm: Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu do người sử dụng lao động lập; văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Như vậy, hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe không bao gồm Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp của bà Phương hỏi không nói rõ thời gian người lao động đó có thuộc đối tượng và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH không, do vậy không xác định được người lao động đó có được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi nghỉ thai sản hay không.

Để được trả lời cụ thể đề nghị bà Phương tập hợp hồ sơ liên hệ với cơ quan BHXH nơi bà cư trú.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật BHXH , thai sản , dưỡng sức , phục hồi sức khỏe