(Chinhphu.vn) – Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và đang xử lý hàng nghìn hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bố của bà Lê Thị Lang (tỉnh Quảng Nam) là tên là Lê Lương, sinh năm 1919, hy sinh năm 1948 tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trong hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Nam xác nhận như sau: “Ông Lê Lương là Bí thư chi bộ xã Bình Tú được cấp trên giao nhiệm vụ diệt Việt gian rồi phải dời xác Việt gian để bảo vệ bí mật của Đảng rồi bị nhiễm bệnh quá nặng chết liền sau đó” nhưng đến nay bố của bà vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Bà Lang hỏi, bố của bà có được công nhận là liệt sĩ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau::

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và đang xử lý hàng nghìn hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có trường hợp ông Lê Lương.

Việc giải quyết hồ sơ tồn đọng là vấn đề phức tạp, cần được tiến hành thận trọng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản thông báo kết quả xử lý về địa phương sau khi có kết quả.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người có công , liệt sĩ