(Chinhphu.vn) – Bố của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phú Thọ) là quân nhân, nghỉ hưu tháng 5/1991, chết tháng 5/1995. Theo lý lịch đảng thì bố của bà nhập ngũ tháng 1/1956, được cử đi làm chuyên gia quân sự tại Lào tháng 9/1965, đơn vị trước khi đi Lào là Sư đoàn 316/QK2.

Tháng 4/1973, bố của bà về nước và học tại Học viện Quân sự. Hiện tại giấy tờ của bố bà đã mất hết chỉ còn lý lịch đảng viên.  Bà Thảo hỏi, để hoàn thiện thủ tục đề nghị trợ cấp cho bố của bà thì gia đình bà cần phải làm thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 và Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ xét hưởng trợ cấp:

Tờ khai của đối tượng: Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này đã chết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thân nhân trực tiếp của đối tượng lập Tờ khai;

Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia; Quyết định về nước (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền); Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia đối với đối tượng thiếu Quyết định cử đi và Quyết định về nước hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 1/1/1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào, Campuchia theo quy định.

Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc;

Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với trường hợp đối tượng đã chết nhưng còn các thân nhân trực tiếp.

Theo nội dung bà trình bày, hiện các giấy tờ về bố của bà đã mất hết, chỉ còn lý lịch đảng viên, nếu lý lịch đảng viên khai trước ngày 1/1/1995 và có ghi thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào, Campuchia theo quy định thì bà nộp 1 bộ hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên đến UBND xã, phường, thị trấn nơi bà đăng ký hộ khẩu thường trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi bà cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chuyên gia , trợ cấp