(Chinhphu.vn) – Trường hợp 1 người có từ 2 sổ BHXH trở lên và có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của sử dụng lao động) không bao gồm tiền lãi.

Em của bà Lê Nhung (TP. Hà Nội) đóng BHXH tại 2 đơn vị, có 2 sổ BHXH không trùng số sổ nhưng trùng số CMND. Đơn vị thứ nhất từ năm 2001 đến nay, đơn vị thứ 2 từ năm 2009 đến tháng 8/2019 báo giảm và chưa chốt sổ.  

Bà Nhung hỏi, em của bà có được rút lại số tiền đã đóng tại đơn vị thứ 2 không? Nếu có thì thủ tục thoái thu gồm những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 5/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN; Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trường hợp 1 người có từ 2 sổ BHXH trở lên và có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của sử dụng lao động) không bao gồm tiền lãi.

Như vậy, trường hợp em của bà Nhung có 2 sổ BHXH đã đóng BHXH tại 2 đơn vị trùng nhau thì đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn hoàn trả số tiền BHXH đã đóng trùng và gộp sổ BHXH theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , sổ BHXH , đóng trùng