(Chinhphu.vn) – Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp được giảm 70% học phí.

Sinh viên Đoàn Giang học chuyên ngành Công nghệ hoá học và Môi trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên phải thực hành trên phòng thí nghiệm, tiếp xúc nhiều với các loại hoá chất độc hại. Vậy, sinh viên Giang có được giảm học phí theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 quy định cụ thể các đối tượng không phải đóng học phí, đối tượng được miễn, giảm học phí.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định, học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp được giảm 70% học phí.

Trường hợp sinh viên Đoàn Giang, đang theo học trình độ đại học (không thuộc giáo dục nghề nghiệp) chuyên ngành Công nghệ hóa học và Môi trường tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thuộc đối tượng và phạm vi được miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: học phí , miễn giảm , độc hại