(Chinhphu.vn) - Bà Trần Mai Hương hiện là Phó Trưởng phòng Tài chính của 1 Bệnh viện đa khoa. Bà Hương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, đã công tác trong lĩnh vực tài chính được 15 năm và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Vậy bà Hương có đủ điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng không?

Bà Hương cũng muốn được biết, nếu Bệnh viện đã có Kế toán trưởng rồi mà bổ nhiệm thêm 1 Trưởng phòng Kế toán không phải là người làm Kế toán trưởng thì có phù hợp với chức năng hoạt động của kế toán không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định: Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước.

Theo đó, người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải tốt nghiệp 1 trong 3 chuyên ngành đó là  tài chính hoặc kế toán hoặc kiểm toán thì đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm các chức danh khác trong đơn vị thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Riêng Luật Kế toán không quy định các nội dung liên quan đến Trưởng phòng kế toán mà chỉ quy định các nội dung liên quan đến Kế toán trưởng trong đơn vị kế toán.

Theo Khoản 1, Điều 17 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định Thủ trưởng đơn vị kế toán có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp công tác trong đơn vị để Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán thực hiện đúng trách nhiệm và quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Chinhphu.vn