(Chinhphu.vn) – Học sinh Nguyễn Thị Kim Oanh (Nghệ An) hiện đang học lớp 12, bị khuyết tật loại nặng, có giấy chứng nhận khuyết tật của UBND huyện. Học sinh Oanh hỏi, học sinh có được xét tốt nghiệp trung học phổ thông không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm a Khoản 2 Điều 32 Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành có quy định đối tượng và điều kiện người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Do đó, học sinh Nguyễn Thị Kim Oanh cần có đủ giấy tờ hợp lệ đã được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 32 của Quy chế thi THPT Quốc gia hiện hành để được xét công nhận tốt nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khuyết tật , học sinh , tốt nghiệp THPT