(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký và trường hợp bất khả kháng.

Đơn vị của ông Thiều Quang Công (tỉnh Phú Thọ) đang thi công phần móng công trình xây dựng dân dụng. Theo thiết kế, chiều dài ép cọc là 6m, tuy nhiên, khi tiến hành ép cọc thử thì chiều dài ép cọc thực tế là 12m.

Ông Công đề nghị giải đáp, hợp đồng thi công xây dựng là hợp đồng trọn gói, vậy phần khối lượng chiều dài ép cọc phát sinh như nêu trên có được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

Theo đó, trong trường hợp hồ sơ thiết kế của hợp đồng quy định rõ chiều dài ép cọc là 6m và chủ đầu tư có yêu cầu bằng văn bản cho phép thi công ép cọc 12m thì phần công việc bổ sung được tính là ngoài phạm vi hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , thi công , thiết kế , dự toán