(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Hoàng Hải Hà (tỉnh Vĩnh Phúc) tham dự gói thầu xây nhà kho chứa thiết bị, nhà bảo vệ của một nhà máy, trong đó có yêu cầu về hợp đồng tương tự là cùng loại và cấp công trình. Đơn vị ông liệt kê công trình tương tự là hợp đồng xây trường học có giá trị, quy mô lớn hơn gói thầu đang xét.

Tuy nhiên, đơn vị của ông Hà bị loại do chủ đầu tư cho rằng, hợp đồng tương tự không cùng loại và cấp công trình. Ông Hà hỏi, chủ đầu tư xét như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo quy định nêu trên.

Việc xác định loại và cấp công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng tương tự , nhà thầu , hồ sơ mời thầu , gói thầu