(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thông có con 5 tuổi, bị ốm nằm viện 14 ngày, khi ra viện, bệnh viện có cấp giấy ra viện. Con bà Thông mua bảo hiểm thân thể của Bảo Việt nên bà đã nộp bản gốc giấy ra viện cho Bảo Việt để được thanh toán và nộp bản sao cho cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt phải đóng dấu vào giấy ra viện sao y bản chính là đã thanh toán thì BHXH mới thanh toán cho bà Thông. Bà Thông hỏi, như vậy đúng hay sai?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Thị Thông như sau:

Điều 22 Luật BHXH năm 2006 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động có con bị ốm đau là: Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp con ốm đau quy định tại Điều 112  Luật BHXH gồm: Sổ BHXH; Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, kèm theo giấy khám bệnh của con đối với người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.

Theo nội dung câu hỏi của bà Thông, do con bà điều trị nội trú nên bà nộp Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) của con cho đơn vị sử dụng lao động để xem xét, giải quyết và thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH (không phụ thuộc vào việc phải có dấu xác nhận đã thanh toán của Bảo Việt).

Chinhphu.vn