(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tuấn Hoàng (tuanhoang1987@...) ký hợp đồng 1 năm với 1 công ty TNHH của Nhật Bản đóng trên địa bàn TP Hà Nội (từ ngày 2/5/2012-2/5/2013), có đóng BHXH và hiện tại ông nghỉ việc.

Khi nghỉ việc ông không muốn đăng ký thất nghiệp ở Hà Nội mà đăng ký tại Trung tâm giới thiệu việc làm của TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhưng không được giải quyết vì không có quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc quyết định thôi việc của công ty.

Ông Hoàng hỏi, trường hợp của ông phải giải quyết thế nào?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Người lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải xuất trình Sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp này người lao động chỉ cần nộp bản sao hợp đồng lao động mà không cần phải nộp thêm quyết định thôi việc là đã đáp ứng điều kiện về thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

- Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trợ cấp thôi việc cho người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

- Trợ cấp thôi việc trong công ty TNHH một thành viên Nhà nước

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , 127/2008/NĐ-CP , 32/2010/TT-BLĐTBXH