(Chinhphu.vn) - Ông Trần Minh Hoàn (Hà Nội) đi làm lại chứng minh nhân dân (CMND) nhưng khi được cấp thì thấy số CMND sai một số trong dãy số ghi trên sổ hộ khẩu. Vậy, trường hợp của ông Hoàn phải làm thủ tục như thế nào?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hoàn như sau:

Tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 5/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về CMND quy định mỗi công dân chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số chứng minh nhân dân riêng.

Việc xuất trình hộ khẩu thường trú khi thực hiện thủ tục cấp CMND quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định nêu trên được hướng dẫn tại khoản b, điểm 1, Phần II và  khoản c, điểm 1, Phần II, Thông tư 04/1999/TT-BCA (C13) của Bộ Công an ngày 29/4/1999.

Theo đó, khi làm thủ tục cấp mới, thủ tục đổi, cấp lại CMND, công dân  phải  “Xuất trình hộ khẩu thường trú (Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu hoặc chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn”. Như vậy khi cấp mới, đổi, cấp lại CMND cơ quan công an phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên sổ hộ khẩu để đảm bảo việc CMND được cấp chính xác. 

Hiện nay, số đóng trên CMND là một dãy số gồm 9 chữ số. Ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số CMND được quy định một đầu số khác nhau. Công dân đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào thì được cấp (đổi) giấy CMND theo số của tỉnh thành phố đó.

Về việc ông Trần Minh Hoàn đi làm lại chứng minh nhân dân (CMND) nhưng khi được cấp thì thấy số CMND sai một số trong dãy số ghi trên sổ hộ khẩu. Có hai khả năng xảy ra sai sót và hướng khắc phục như sau:

Sau khi ông được cấp CMND lần đầu, cảnh sát khu vực cập nhật số CMND vào sổ hộ khẩu không đúng, nên số trên CMND không trùng với số CMND ghi trên sổ hộ khẩu. Khi ông  được đổi, cấp lại, số CMND sẽ được cơ quan công an cấp đúng với số trên CMND cũ đã được cấp trước đây.

Vì vậy, số CMND  được cấp đổi sẽ không giống với số CMND đã ghi trên sổ hộ khẩu. Trường hợp này ông Hoàn cần đề nghị với Công an xã, phường, thị trấn hoặc Đội quản lý hộ khẩu - CMND công an quận, huyện yêu cầu đính chính lại số CMND ghi trên sổ hộ khẩu.

Nếu số CMND được cấp lần đầu và số CMND ghi trong hộ khẩu giống nhau, nhưng sau khi cấp đổi, CMND mới có số khác với số CMND đã được ghi trong sổ hộ khẩu. Trường hợp này ông Hoàn cần đến Đội quản lý hộ khẩu – CMND Công an quận, huyện để yêu cầu đổi lại CMND khác có số đúng với số của CMND cũ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật