(Chinhphu.vn) - Trường hợp cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Ông Nguyễn Đình Đức (tỉnh Bến Tre) hiện vừa có thu nhập từ việc cho thuê nhà, mặt bằng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bến Tre và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại tỉnh Bến Tre. Ông Đức đề nghị hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế giải đáp vấn đề của ông Đức như sau:

Căn cứ quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 6, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nếu đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó.

Theo tiết a, điểm 2.1.2, khoản 2, mục VI, Công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân kinh doanh thì trường hợp cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Căn cứ các hướng dẫn trên và xét tình hình thực tế, trường hợp ông Nguyễn Đình Đức có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại tỉnh Bến Tre thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân