(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Sáng, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục cấp lại Bằng khen và Bảng gia đình vẻ vang.

Bà Nguyễn Thị Then, bà nội ông Sáng, trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã có công nuôi giấu quân cách mạng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Bảng gia đình vẻ vang năm 1965.

Tuy nhiên, đến nay gia đình đã làm thất lạc các Giấy chứng nhận này. Hiện, bà Then đã chết, ông Sáng muốn biết gia đình ông có thể đề nghị cấp lại Bằng khen và Bảng gia đình vẻ vang không? Nếu được thì gia đình ông phải làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) trả lời như sau:

Theo Công văn số 06/BTĐKT-VP ngày 4/1/2012 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng:

Các hiện vật khen thưởng được cấp đổi nếu bị hư hỏng hoặc mất

- Bằng Huân chương kháng chiến, Bằng Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến, Bằng có công với nước.

- Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Bằng giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Thủ tục cấp đổi

- Đối với Bằng bị hư, hỏng, hoặc in ấn sai, sót, Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Vụ (Phòng) Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có công văn đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và hiện vật cũ).

- Đối với Bằng bị mất hoặc sai do Quyết định khen thưởng ghi sai, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Thủ trưởng các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) giải trình lý do cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và Bằng in sai)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

Về việc cấp lại Giấy đề nghị khen thưởng Huân, Huy chương