(Chinhphu.vn) – Ông Phan Ngọc Sơn (Hà Nội) dự kiến đầu tư xây nhà máy điện đốt rác, hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng vốn tự cân đối trong nước và nước ngoài. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục xây dựng nhà máy này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc xây dựng nhà máy điện đốt rác và hệ thống xử lý nước thải là những dự án có mục tiêu hoạt động không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư.

Nhiều địa phương của Việt Nam, đặc biệt là ở những thành phố lớn, khu đô thị tập trung có nhu cầu xây dựng nhà máy điện đốt rác và hệ thống xử lý nước thải. Vì vậy, trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu nhu cầu của các địa phương, tham khảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, ông có thể lập dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Điện lực và các văn bản pháp luật liên quan gửi cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị ông trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt nhà máy hay nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp và Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xây dựng nhà máy , thủ tục đầu tư