(Chinhphu.vn) Theo phản ánh của bà Hà Thị Tám (hatam1000@...), bố mẹ bà Tám đều được hưởng chính sách đối với người có công. Năm 2008, mẹ bà Tám mổ mắt và được hưởng trợ cấp đối với người tàn tật mức 180.000 đồng/tháng. Năm 2013, bố bà Tám chết, mẹ bà Tám được hưởng chế độ trợ cấp tuất.  

Tuy nhiên, từ khi hưởng chế độ trợ cấp tuất, mẹ bà Tám bị cắt chế độ dành cho người tàn tật. Theo giải thích của cán bộ xã, một người không được hưởng cùng lúc hai chế độ. Bà Tám hỏi, việc giải quyết chế độ cho mẹ bà như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo nội dung bà Tám phản ánh thì khi bố bà mất, mẹ bà chuyển sang hưởng chế độ tuất và bị cắt chế độ dành cho người khuyết tật là đúng với quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Người khuyết tật: Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Người khuyết tật