(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của các ông, bà Nguyễn Ngọc Trinh (nguyenngoctrinh123456789@...); Nhiên An (annhien9007@...); Nguyễn Hà Phương (phuongha19902810@...); Nguyễn Thị Thư (thithunguyen1091@...) về việc chưa nhận được kết quả Kỳ thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2014.  

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/8/2012 Quyết định ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức Bộ Tài chính, Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì việc tổ chức một kỳ thi tuyển dụng phải trải qua rất nhiều khâu và có thời hạn cụ thể cho từng khâu như:

- Thông báo tuyển dụng

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng

- Tổ chức chấm thi

- Ghép phách và tổng hợp kết quả thi

- Nhận đơn phúc khảo và chấm phúc khảo

- Phê duyệt kết quả thi tuyển

- Quyết định trúng tuyển

- Nhận việc.

Do nhiều khâu như trên nên việc tuyển dụng thường bị kéo dài. Ngoài ra, do số lượng bài thi lớn, phải đảm bảo kỳ thi tuyển công chức diễn ra nghiêm túc, đúng thời gian quy định tại các khâu cũng là yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng.

Do các quy định về tổ chức thi như số bài thi (5 bài thi), hình thức thi (cả thi trắc nghiệm và thi tự luận) nên để đảm bảo công khai, minh bạch và tránh tiêu cực Hội đồng tuyển dụng phải tổ chức nhiều khâu độc lập như tổ chức làm đề thi, thi, làm phách, chấm thi dẫn đến thời gian kéo dài.

Hiện tại, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu để trình Bộ Nội vụ cho phép cải tiến như: nhận hồ sơ qua mạng, các bài thi trắc nghiệm thi trên máy tính... Nếu được thì có thể sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tổ chức thi.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, trong kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014, Bộ Tài chính đã thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 nên đã mất khoảng thời gian để thực hiện.

Kết quả thi tuyển (sau phúc khảo) và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 đã được thông báo công khai tại trụ sở Cục Thuế nơi thí sinh đăng ký dự thi và trên trang web của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Đồng thời, đối với những thí sinh trúng tuyển, thí sinh dự thi vào Cục Thuế nào đã được Cục Thuế gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản theo địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký. Thí sinh trúng tuyển sẽ được đi làm sau khi nhận được thông báo trúng tuyển và đến đối chiếu hoàn thiện hồ sơ dự tuyển để Cục Thuế ban hành Quyết định tuyển dụng.

Chinhphu.vn