(Chinhphu.vn) – Trường hợp kết luận đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ người có công thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định đình chỉ chế độ, thu hồi quyền lợi đã hưởng sai, đề nghị cơ quan, đơn vị xác lập hồ sơ người có công thu hồi giấy tờ đã cấp và chuyển các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Bà Ngô Cẩm Tú (tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp trường hợp sau:

Bà Võ Thị Cháu, xã Trung Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng nuôi dưỡng liệt sĩ từ tháng 8/2017. Sau 1 tháng, kinh phí chuyển về xã Trung Lộc, bà Cháu từ chối nhận tiền do gia đình chưa có sự đồng thuận.

Sau đó bà Cháu làm đơn, cán bộ chính sách đã chuyển trả lại kinh phí kèm đơn của bà, tờ trình của UBND xã gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc. Phòng đã làm văn bản đề nghị Sở xem xét thu hồi chế độ của bà nhưng chưa có ý kiến phản hồi. Phòng đã phối hợp với UBND xã Trung Lộc xác minh việc hưởng chế độ của bà Cháu có đúng với quy định của pháp luật không. Qua xác minh phát hiện bà Cháu chưa có đủ 10 năm nuôi dưỡng liệt sĩ để hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bà Tú hỏi, khi đã có quyết định hưởng mà phát hiện hưởng sai thì có chi trả chế độ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định Điều 43 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi phát hiện có dấu hiệu khai man, giả mạo thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định tạm đình chỉ chế độ ưu đãi và tiến hành xác minh, kết luận hoặc có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị xác lập hồ sơ người có công xác minh, kết luận.

Trường hợp kết luận đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định đình chỉ chế độ, thu hồi quyền lợi đã hưởng sai, đề nghị cơ quan, đơn vị xác lập hồ sơ người có công thu hồi giấy tờ đã cấp và chuyển các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh để được xem xét trả lời. Trường hợp Sở không nhất trí ban hành quyết định tạm đình chỉ chế độ đối với bà Võ Thị Cháu thì phải có văn bản trả lời Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc và chịu trách nhiệm quyết định của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người có công