(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của Công ty TNHH VNIS Việt Nam (Hà Nội), hệ thống chiếu sáng công cộng khu Liên Cơ, quận Nam Từ Liêm nơi Công ty đặt trụ sở đã 5 năm nay không có đèn chiếu sáng vào buổi tối.

Công ty đã làm việc nhiều lần với tổ dân phố nhưng không có kết quả. Việc này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình an ninh của Công ty.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH VMS Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng xem xét và có hướng xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Về việc này, UBND TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Ngay khi nhận được kiến nghị của Công ty TNHH VNIS Việt Nam, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất phương án xử lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hệ thống chiếu sáng công cộng khu Liên Cơ quan, quận Nam Từ Liêm thuộc 2 dự án, cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng hạ tầng khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất sau khu Liên Cơ quan quận Nam Từ Liêm (chủ đầu tư là UBND quận Nam Từ Liêm) đã được thi công từ năm 2015, gồm: 5 chóa đèn chiếu sáng lắp trên cột thép mạ kẽm cao 8m. Hệ thống chiếu sáng của dự án này hiện mới lắp xong đèn và cột chiếu sáng và vẫn chưa hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao theo quy định.

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Liên Cơ quan huyện Từ Liêm (chủ đầu tư là UBND huyện Từ Liêm) gồm: 32 chóa đèn chiếu sáng lắp trên cột bê tông li tâm cao 10m, được xây dựng từ năm 2002. Tuy nhiên do không vận hành, duy tu, duy trì thường xuyên nên đã xuống cấp hư hỏng nhiều.

Hiện nay, 2 hệ thống chiếu sáng nêu trên không vận hành khai thác được, cần phải tiến hành sửa chữa, thay thế và vẫn do UBND quận Nam Từ Liêm quản lý chưa bàn giao cho Sở Xây dựng theo đúng quy định về phân cấp quản lý của UBND Thành phố.

UBND Thành phố giao UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương sửa chữa, thay thế các thiết bị chiếu sáng bị hư hỏng, xuống cấp thuộc 2 dự án tại khu Liên Cơ quan bảo đảm chiếu sáng phục vụ nhân dân trong khu vực và thực hiện bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý, duy trì theo đúng quy định về phân cấp quản lý.

Trong thời gian chưa tổ chức bàn giao, UBND quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm tổ chức chiếu sáng tạm phục vụ nhân dân trong khu vực.

Chinhphu.vn