(Chinhphu.vn) – Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung quy định trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của liệt sĩ từ đủ 70 tuổi trở lên nếu người đó không hưởng chế độ thương binh, bệnh binh hoặc chế độ hưu trí hàng tháng.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc xác định đối tượng hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng luôn dựa trên quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Theo đó, đối tượng hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng là những người mà liệt sĩ nếu còn sống phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, nay liệt sĩ vì đất nước mà hy sinh thì Nhà nước phải thực hiện tiền trợ cấp.

Vì vậy, hiện nay Pháp lệnh ưu đãi người có công quy định thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng là: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Việc xác định đối tượng như trên vừa đảm bảo cơ sở lý luận, vừa cân đối với các đối tượng khác trong hệ thống chính sách xã hội nói chung như: Tuất lão thành cách mạng, tuất tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh… hay chế độ tuất theo Luật BHXH. Do đó, không có cơ sở để giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ đã trưởng thành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , tiền tuất , liệt sĩ , con liệt sĩ , trưởng thành , trợ cấp