(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Liên (Hải Dương) nhập cảnh bằng đường bộ về Việt Nam ngày 28/4/2021, cách ly tại huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, đã nộp chi phí cách ly. Ngày 5/5/2021 Chính phủ ra quyết định hỗ trợ hoàn toàn chi phí cách ly cho người nhập cảnh bằng đường bộ, vậy bà Liên có được hoàn trả toàn bộ số tiền cách ly đã đóng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 6/5/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, trong đó có quy định: Đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế, bao gồm chi phí: Đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đến cơ sở cách ly y tế tập trung; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; một số quyền lợi khác tại các cơ sở cách ly bắt buộc.

Nghị quyết của Chính phủ ký ngày 6/5/2021 nên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết không quy định trường hợp hồi tố nên nếu người dân đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và đã nộp chi phí cách ly y tế trước ngày 6/5/2021 thì sẽ không được hoàn trả lại chi phí theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chi phí cách ly y tế , Nghị quyết 48/NQ-CP