(Chinhphu.vn) - Bà Thảo Nguyên đóng BHXH bắt buộc từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012. Do điều kiện bà không thể tiếp tục đóng BHXH và muốn chỉ đóng BHYT. Bà Thảo hỏi, nếu bà không tiếp tục tham gia BHXH thì có được rút tiền về không?

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo câu hỏi thì bà Thảo tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi bà không nói rõ “do điều kiện không thể tiếp tục tham gia BHXH” là do nguyên nhân gì. Trường hợp sau tháng 3/2012 bà vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc thì đơn vị và bà vẫn phải đóng BHXH, BHYT, nếu không đóng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau đó bà không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHXHLuật BHYT nếu không hưởng BHXH một lần thì thời gian đã đóng BHXH bắt buộc được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng chế độ BHXH, không được hoàn trả số tiền BHXH bắt buộc đã đóng.

Do không còn thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, bà Nguyên có thể tham gia BHYT tự nguyện. Đề nghị bà Nguyên liên hệ với Đại lý thu BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh nơi cư trú để được hướng dẫn tham gia BHYT.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

-Loại hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Lao động hợp đồng từ đủ 3 tháng phải đóng BHXH

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động hợp đồng

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội