(Chinhphu.vn) – Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá.

Đơn vị ông Vũ Hồng Phong (TPHCM) đang tổ chức đấu thầu 1 gói thầu, hình thức đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Trong quá trình nhập hồ sơ mời thầu lên mạng đấu thầu có một sai sót như sau:

Khi nhập phạm vi cung cấp hàng hoá, nội dung đồ gỗ (bàn, ghế, tủ) trong thông số kỹ thuật ghi màu xám nhạt. Tuy nhiên trong tập tin phạm vi cung cấp đính kèm theo hồ sơ thì lại ghi là màu cánh gián.

Có nhà thầu chào hàng màu xám nhạt. Để bảo đảm công bằng cho các nhà thầu nên đơn vị tư vấn đánh giá vẫn đánh giá nhà thầu này đạt (vì lỗi của bên mời thầu đăng thông tin cả 2 thông số).

Ông Phong hỏi, vậy khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư có thể yêu cầu hoặc thương thảo nhà thầu đổi sang nội thất (bàn, ghế) màu cánh gián (cho phù hợp với màu sắc của công trình) được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, b, Khoản 3, Điều 1 và  Điểm a, Khoản 4 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp của ông Phong, việc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: thương thảo , chào thầu , mời thầu