(Chinhphu.vn) – Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Ông nội của ông Lê Đăng Phong (TP. Đà Nẵng) là liệt sĩ, hy sinh năm 1972. Bố ông là thương binh hạng ¾, chết năm 2007 nên mẹ ông là người thờ cúng liệt sĩ. Mẹ ông có hộ khẩu và sống cùng ông Phong tại TP. Đà Nẵng. Ông Phong hỏi, gia đình ông có được hưởng chế độ gì không? Mẹ ông là người thờ cúng liệt sĩ thì có được nhà nước hỗ trợ BHYT, nhà ở và các chế độ khác theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định chế độ BHYT, nhà ở và các chế độ khác đối với người thờ cúng liệt sĩ.

Do đó, trường hợp mẹ của ông là người thờ cúng liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, mức 500.000 đồng như đã nêu, không kèm theo các chế độ ưu đãi khác (như BHYT, hỗ trợ nhà ở,…).

Chinhphu.vn

Từ khóa: thờ cúng , trợ cấp , liệt sĩ