(Chinhphu.vn) - Đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Tuyến (tỉnh Đắk Lắk), bố đẻ bà là ông Trần Văn Toán, sinh tháng 6/1957, từ tháng 10/1976 đến tháng 5/2012 là bộ đội Binh đoàn Tây Nguyên, làm nhiệm vụ ở Campuchia 5 năm 7 tháng; lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư chi đoàn, Xã đội phó; Ủy viên UBND xã; Cán bộ tổ chức lao động – xã hội kiêm văn phòng UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Thường trực Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã; Ủy viên Thư ký thường trực Hội cựu chiến binh xã, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh xã… thời gian làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh là 12 năm 5 tháng.

Từ tháng 6/2012, bố bà Tuyến đóng BHXH tự nguyện, đến tháng 6/2017 bố bà đủ 60 tuổi nghỉ hưu. Bà Tuyến hỏi, từ tháng 5/1984 đến tháng 10/1993 bố bà có được tính thời gian đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm đ, Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

“Đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội”.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Toán có thời gian công tác từ tháng 12/1991 đến ngày 1/1/1998 không thuộc chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Vì vậy, thời gian công tác ở xã từ tháng 5/1984 đến tháng 10/1993 của ông Toán không đủ điều kiện để tính là thời gian đã đóng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , công tác , tính hưởng