(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thanh Lâm (lamthanhvina@...) thắc mắc: Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân thì khoản tiền lãi gửi ngân hàng của đối tượng nào bị tính thuế?

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc này như sau:

Đối với lãi tiền gửi ngân hàng, nội dung quy định của Dự thảo Nghị định không phải là mới so với hiện hành, theo đó, các tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế TNDN (kể cả các tổ chức tín dụng) có thu nhập từ lãi tiền gửi thì đây là thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với cá nhân thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế TNDN mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế TNCN.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN hợp nhất năm 2013 (khoản 7 Điều 4) thì lãi tiền gửi ngân hàng của cá nhân là khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, tức là cá nhân không phải nộp thuế đối với khoản thu nhập này.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân