(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Hồng Liên (An Giang) là giảng viên trường Đại học An Giang được 31 năm, ngạch giảng viên (15.111). Mấy năm gần đây bà chuyển sang làm công tác quản lý nhưng vẫn hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đến tháng 7/2017.

Từ tháng 8/2017, bà Liên bị cắt hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo với lý do không tham gia giảng dạy năm học 2016-2017. Bà Liên hỏi, nhà trường cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo của bà như vậy là đúng hay sai? Nếu bà vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì được hưởng bao nhiêu % trong những tháng tiếp theo?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định tại các văn bản sau:

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Theo quy định ở các văn bản trên, do bà Phạm Thị Hồng Liên không tham gia giảng dạy nên việc nhà trường thôi trả phụ cấp thâm niên là đúng với các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng viên chức và đề nghị nhà trường căn cứ vị trí việc làm sắp xếp lại mã ngạch cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảng viên , phụ cấp thâm niên , quản lý giáo dục