(Chinhphu.vn) – Theo điều chỉnh quy hoạch tim đường đã được Sở Xây dựng Bắc Kạn đồng ý, hộ ông Nguyễn Xuân Lương hiện nay không còn nằm trong quy hoạch xây dựng đường N6. Do đó, trường hợp ông Nguyễn Xuân Lương có nhu cầu xây dựng nhà ở, UBND thành phố Bắc Kạn sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Lương (Bắc Kạn), khu đất gia đình ông và một hộ dân khác đang sinh sống nằm trong quy hoạch phát triển đô thị từ nhiều năm nay. Một phần khu đất được thu hồi để xây dựng công trình suối ngầm.

Năm 2014, công trình suối ngầm hoàn thành nhưng việc thoát nước tại đây gặp khó khăn. Khi trời mưa, nước, đất từ khu tái định cư phía trên đổ xuống, gây ngập úng, vùi chết vật nuôi và có nguy cơ sập đổ nhà.

Ông Lương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lương đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết để gia đình ông và các hộ dân ổn định cuộc sống.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn có ý kiến như sau:

Quá trình thực hiện công trình Đường N5, N6

Công trình Đường N5, N6 thành phố Bắc Kạn thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị phía Nam, thị xã Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 22/9/2006; Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/9/2013, với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thống nội thị theo quy hoạch, san nền xây dựng khu tái định cư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cấp đất ở cho các hộ dân phải di dời GPMB dự án Cải tạo nâng cấp QL3, Cầu Bắc Kạn II và các dự án khác.

Trong quá trình thực hiện do vướng mắc công tác giải phỏng mặt bằng (GPMB) nên UBND thành phố đã báo cáo và được tỉnh đồng ý chủ trương cho cắt giảm một số hạng mục công trình và đến hết năm 2018 dự án kết thúc.

Tuy nhiên, để xử lý tình trạng ngập úng cục bộ khi trời mưa to tại khu vực này, UBND thành phố đã cân đối nguồn kinh phí và đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương tiếp tục thực hiện công trình đường N5, N6.

UBND thành phố đã trình HĐND thành phố điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2019 theo quy định và được HĐNĐ thành phố thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/6/2019; UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình và giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 9/7/2019.

Qua xem xét thực tế nếu thực hiện theo quy họạch được phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn thì giá trị bồi thường GPMB lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, đặc biệt không có quỹ đất để tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất.

Do đó, UBND thành phố đã điều chỉnh tim tuyến đường N5 cách tim đường theo quy hoạch 2,77 m và đường N6 cách tim đường theo quy hoạch 24,68 m (bên phía giao đường Phùng Chí Kiên).

Để thực hiện việc điều chỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn đã giao Ban Quản lý dự án ĐT&XD thành phố, phòng QLĐT thành phố phối hợp với UBND phường Phùng Chí Kiên lấy ý kiến nhân dân tổ dân phố số 7 và được đa số các hộ dân đồng tình nhất trí.  Đồng thời, ngày 26/9/2019, UBND thành phố xin ý kiến Sở Xây dựng và được Sở Xây dựng đồng ý tại Văn bản số 1542/SXD-QH ngày 4/10/2019.

Ngày 25/10/2019, UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Nam, tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình đường N5, N6 thành phố Bắc Kạn và sẽ khởi công xây dựng công trình vào năm 2020.

Sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định

Khu đất hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lương nằm trong quy hoạch đường nội bộ nhánh N6 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu Đô thị phía Nam, theo nội dung đơn của gia đình (đơn đề ngày 30/6/2016) đề nghị xem xét nếu khu đất của gia đình còn nằm trong quy hoạch thì GPMB, cấp đất tái định cư cho gia đình, nếu không còn nằm trong quy hoạch thì cho phép gia đình xây dựng nhà ở vì hiện nay khi trời mưa to là đất đá trôi vào nhà gây ngập úng, vùi lấp nhà cửa (cos nền nhà thấp hơn mặt cống hộp cải suối khu đô thị phía Nam và đường Phùng Chí Kiên).

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra thực tế hiện trường và mời ông Lương dự cuộc họp tiếp công dân định kỳ ngày 21/7/2016.

Tại cuộc họp, UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban QLDA ĐT&XD thành phố tham mưu văn bản gửi Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch bỏ nút giao thông số 6 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại Khu đô thị phía Nam do kinh phí GPMB lớn, không còn đất tái định cư cho các hộ dân; lưu lượng tham gia giao thông ít.

Theo đó, Sở Xây dựng có Văn bản số 1138/SXD-QHKT cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết công trình hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị phía Nam, với nội dung giữ quy hoạch nút giao N6 để chờ đầu tư giai đoạn tiếp theo và đề nghị thành phố hướng dẫn các hộ dân lập thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đến cuối năm 2017, gia đình ông Lương gửi hồ sơ đế nghị cấp Giấy phép xây dựng đến UBND thành phố, do nút giao N6 không thể bỏ được trong quy hoạch và chưa có nguồn vốn đầu tư nên phòng Quản lý đô thị thành phố đã hướng dẫn ông Lương làm thủ tục cấp phép có thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, gia đình không thực hiện.

Ngày 11/3/2019, ngày 9/4/2019, ngày 15/7/2019, UBND thành phố tiếp tục nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Xuân Lương, UBND thành phố đã có các Văn bản số: 1115/UBND-XCDB ngày 19/7/20-19; 1162/UBND-XDCB ngày 29/7/2019 về việc trả lời đơn công dân.

Ngày 18/10/2019, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đã tổ chức tiếp, đối thoại với ông Nguyễn Xuân Lương và đã ban hành Thông báo số 552-TB/TU ngày 21/10/2019 kết luận về nội dung tiếp, đối thoại với công dân.       

Theo điều chỉnh quy hoạch tim đường đã được Sở Xây dựng đồng ý, hộ ông Nguyễn Xuân Lương hiện nay không còn nằm trong quy hoạch xây dựng đường N6. Do đó, trường hợp ông Nguyễn Xuân Lương có nhu cầu xây dựng nhà ở, UBND thành phố sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Chinhphu.vn