(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (Vĩnh Long) hỏi: Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty tôi đã có ngành tư vấn giám sát các công trình điện dân dụng. Vậy, công ty có cần đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Điện lực, do đó đơn vị tham gia hoạt động này phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Các đơn vị đề nghị cấp giấy phép căn cứ quy định về điều kiện tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương để được cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Chinhphu.vn