(Chinhphu.vn) – Chị của ông Phạm Thanh Tuấn (Hà Nội) 50 tuổi, sống với cháu nội 7 tuổi. Chị ông làm giúp việc gia đình, nhưng từ ngày 1/5/2021 đến nay bị mất việc làm và không có nguồn thu nhập nào khác. Ông Tuấn hỏi, chị của ông có được hưởng gói hỗ trợ nào của Chính phủ hay thành phố không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 161, Khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại; người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu chị gái ông có đầy đủ các điều kiện như quy định trên thì phải có giao kết hợp đồng lao động do đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Nếu chị gái ông thực hiện công việc giúp việc theo giờ là công việc không thường xuyên trong một gia đình thì được coi là tự làm và thực hiện hỗ trợ nếu đáp ứng đúng các quy định tại Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội có Văn bản số 1371/MTTQ-BTT ngày 9/9/2021 về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã nơi cư trú hoặc gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 hoặc số 6 (chọn Nhánh 5 hoặc 6) để được giải đáp, hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giúp việc gia đình , hỗ trợ , người lao động