(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Thảo Trang (tỉnh Gia Lai) là nhân viên hợp đồng trường mầm non công lập, đóng bảo hiểm đầy đủ. Do dịch COVID-19 nên mẹ của bà nghỉ không hưởng lương và cũng không được hỗ trợ. Bà Trang hỏi, mẹ của bà có được hưởng trợ cấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của bà Trang chưa thể hiện rõ các vấn đề sau: Thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hay thuộc trường hợp ngừng việc. Trường mầm non nơi mẹ của bà làm việc có phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hay không. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai chưa đủ cơ sở trả lời mẹ của bà có đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ hay không.

Điều kiện hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Điều 13 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, điều kiện hỗ trợ người lao động ngừng việc được quy định tại Điều 17 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đề nghị mẹ của bà Trang xác định mình thuộc trường hợp nào làm cơ sở đối chiếu với các điều kiện của trường hợp đó.

Nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, mẹ của bà đề nghị Hiệu trưởng trường mầm non nơi mẹ của bà đang làm việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Gia Lai theo số điện thoại 0269.3828511 để được giải đáp, hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mầm non , hỗ trợ , hợp đồng lao động