(Chinhphu.vn) -  Ngày 1/10/2019, ông Lê Tấn Đạt (Sóc Trăng) được tuyển dụng vào làm nhân viên bảo vệ của Văn phòng HĐND và UBND huyện (theo hợp đồng 68) thuộc ấp có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, hợp đồng lao động xác định thời hạn. Ông Đạt hỏi, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu.

Trường hợp ông Lê Tấn Đạt đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 10/2019 thuộc diện áp dụng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Đến nay, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ và các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ).

Theo đó, những trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/12/2019 được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đạt liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng 68 , trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn