(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Hiền (dangtranvananh2011@...) hỏi: Công ty tôi chỉ có 1 nhân viên là kế toán ký hợp đồng không xác định thời hạn. Khi Công ty tôi đăng ký tham gia BHXH cho nhân viên này thì được trả lời là Công ty có 1 người nên không cho đóng BHXH. Như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu - Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006, người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đối chiếu quy định trên, trường hợp Công ty nơi bà Trần Thị Hiền làm việc có một nhân viên kế toán làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

 - Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 - Quy định giới hạn về độ tuổi được ký HĐLĐ

- Loại hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động hợp đồng

 

Từ khóa: bhxh