(Chinhphu.vn) – Tại Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, theo quy định nêu trên, có bắt buộc người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia BHXH không hay quy định đưa ra lựa chọn cho phép người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH khi có nhu cầu?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2, Khoản 1 Điều 24, Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì đối tượng là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018 theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, Chính phủ chưa quy định chi tiết về vấn đề này. Vì vậy, đề nghị bà Phượng chờ đến khi Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Luật BHXH , BHXH , lao động , người nước ngoài , tham gia , bắt buộc