(Chinhphu.vn) - Chính sách hỗ trợ bổ sung 1.000.000 đồng đối với phụ nữ mang thai hoặc người đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi áp dụng đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

Ông Hồ Văn Khánh (Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh, trong gói hỗ trợ thất nghiệp do dịch COVID-19 có chính sách hỗ trợ người dân thất nghiệp là 1.500.000 đồng và người lao động đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 dồng.

Hiện tại vợ ông Khánh ở nhà buôn bán nhỏ lẻ (ở trọ), vừa mang thai được 33 tuần và đang nuôi con 4 tuổi. Nhưng khi gia đình đi nhận gói hỗ trợ thì chỉ được 1.500.000 đồng, không được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng như đã nêu. Ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về chính sách này.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ bổ sung 1.000.000 đồng đối với phụ nữ mang thai hoặc người đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi áp dụng đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với chính sách hỗ trợ lao động tự do của tỉnh hiện nay chỉ quy định mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc thực tế của người lao động bị mất việc làm, nhưng không quá 3.500.000 đồng; không có chính sách hỗ trợ bổ sung đối với lao động tự do đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nuôi con nhỏ , hỗ trợ , mất việc