(Chinhphu.vn) - Bà Bùi Thị Ngân làm giáo viên tại trường Tiểu học Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ khi ra trường đến tháng 11/2011. Ngày 15/11/2011, bà được UBND huyện luân chuyển và bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc Thành B, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, là xã khu vực 3 biên giới.

Từ năm 2014, xã Lộc Thành được Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Ngân hỏi, bà có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước trả lời như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội dung trả lời của UBND huyện Lộc Ninh tại Công văn số 837/UBND-NC ngày 31/8/2017 về việc trả lời ý kiến của bà Bùi Thị Ngân.

Theo đó, tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường chuyên biệt ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: "Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương".

Điều 3 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP quy định, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.

Căn cứ các quy định trên, bà Bùi Thị Ngân được điều động và bổ nhiệm đến công tác tại trường Tiểu học Lộc Thành B kể từ ngày 13/10/2011 theo Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện (thời điểm xã Lộc Thành chưa được công nhận xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Do đó, bà Ngân không phải là đối tượng được luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nên không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , luân chuyển , đặc biệt khó khăn , trợ cấp lần đầu